49980
  

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

Company: VIETTEL IMPORT - EXPORT LIMITED COMPANY
Mã số thuế: 0104831030
Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
Trụ sở chính: Số 01 phố Giang Văn Minh - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội
Tel: 024-62661399
Fax: 024-62661205
E-mail: viettelimex@viettel.com.vn ; hotro@viettelstore.vn
Website: http://viettelimex.com.vn/
Năm thành lập: 10/04/1997

Giới thiệu


Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội thành lập ngày 10/04/1997. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc đóng góp không nhỏ cho sự phát triển không ngừng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

I. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật

Tên gọi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viettel Import - Export Limited Company

Tên viết tắt: VIETTELIMEX

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 phố Giang Văn minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Hùng

II. Các mục tiêu phát triển dài hạn

1. Viettelimex chuyển dịch thành công ty thị trường.

2. Nâng cao năng suất bán hàng, cải tạo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hệ thống siêu thị ViettelStore.

3. Tìm kiếm, khai thác, phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới, khác biệt.

4. Số hóa, thông minh hóa các công cụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

III. Kết quả thực hiện năm 2019

- Tổng doanh thu: 12.219 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch Tập đoàn giao

- Lợi nhuận trước thuế: 202,9 tỷ đồng hoàn thành 104% Kế hoạch Tập đoàn giao

- Năng suất lao động 18,3 triệu đồng/người/tháng

- Tổng quân số đến 31/12/2019: 2947 người

- Về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đã tổ chức các khóa đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp tại điểm bán, kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất hàng tháng; 

IV. Mục tiêu năm 2020

- Doanh thu tăng trưởng 17% so năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 0,2% so năm 2019

- Năng suất lao động 18,7 triệu đồng/người/tháng

- Tập trung Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới cho các lĩnh vực kinh doanh phân phối, Xuất nhập khẩu, In.

- Tổ chức lại bộ máy từ Trung tâm Bán lẻ xuống các khu vực, hệ thống siêu thị ViettelStore, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên siêu thị, đặc biệt là Giám đốc Siêu thị

 Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ
Phạm Văn Hùng Tổng Giám đốc

Hồ sơ tổng giám đốc

Họ và tên Phạm Văn Hùng
Nguyên quán

Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin

Vốn điều lệ

1.410.800.000 VNĐ

Quy mô và Hoạt động SXKD/OPERATION

Tổng tài sản(Tỷ VND)

A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)

Vốn chủ sở hữu

E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh thu (Tỷ VND)

R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)

Số lượng nhân viên

L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Vị thế của doanh nghiệp trong ngành

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
n = 672 m(ROA) = 44 m(ROE) = 330

TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành - Bán lẻ điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin

Tin tức doanh nghiệp

Gửi tin nhắn phản hồi đến doanh nghiệp

Tải file
Chọn file hoặc kéo thả file để tải file lên
0%
cho phép upload : .xlsx;.xls;.doc;.docx;.pdf;.jpg;.gif;.png