Giới thiệu chương trình Branding Care

01/07/2020

Chuyên mục:

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín trong các ngành nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có năng lực tài chính ổn định, có kinh nghiệm hoạt động trong ngành.

 

GIỚI THIỆU

Chương trình Branding Care do Vietnam Report tổ chức dành riêng cho các doanh nghiệp thuộc Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín (Top 10 Vietnam) trong nghiên cứu xếp hạng của Vietnam Report thuộc các nhóm ngành trọng điểm. Đây là sân chơi đẳng cấp dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu trong ngành và là cầu nối đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình Branding Care của Top 10 Vietnam sẽ được hưởng các quyền lợi trong việc quảng bá, phát triển thương hiệu cũng như các hoạt động xúc tiến hỗ trợ kinh doanh, hợp tác đầu tư do Vietnam Report phối hợp cùng các đối tác của chương trình thực hiện.

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

  • Chỉ có các công ty được xếp hạng trong Top 10 Việt Nam mới được quyền gia nhập tự nguyện và bình đẳng.
  • Tuân thủ các quy định của chương trình như đóng phí chương trình, phối hợp tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu, cung cấp thông tin cho Ban Tổ chức.

 

MỘT SỐ QUYỀN LỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Được nhận Cúp Top 10 Công ty uy tín.

2. Được cấp Chứng chỉ chứng nhận đã lọt vào Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín.

3. Được quyền sử dụng hợp pháp logo Top 10 Công ty uy tín đã được đăng ký nhãn hiệu số 314816 theo Quyết định số 15165/QĐ-SHTT ngày 26/02/2019 của Cục Sở hữu Trí tuệ cho các hoạt động giới thiệu, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.

4. Quyền lợi truyền thông:

  • Logo Doanh nghiệp được xuất hiện trong các quảng cáo về sự kiện trên một số tờ báo uy tín theo quy định của Ban Tổ chức.
  • Được đăng logo quảng cáo, banner quảng cáo và giới thiệu doanh nghiệp trong vòng 01 tháng trên chuyên trang xếp hạng Top 10 Vietnam tại địa chỉ www.toptenvietnam.vn (mẫu banner của doanh nghiệp, kích thước 476x132 px).
  • Được đăng 02 bài PR của doanh nghiệp trên chuyên trang xếp hạng Top 10 Vietnam tại địa chỉ www.toptenvietnam.vn.
  • Được đăng 01 bài PR của doanh nghiệp trên chuyên trang xếp hạng và thông tin kinh tế tại địa chỉ www.vietnamreport.net.vn.
  • Được cấp tài khoản cho phép truy cập và tự cập nhật thông tin của doanh nghiệp (hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ CEO, tin tức...) trên chuyên trang xếp hạng Top 10 Vietnam tại địa chỉ www.toptenvietnam.vn...

 

Các hoạt động khác của chương trình sẽ được Ban Tổ chức cập nhật định kì đến các thành viên tham gia chương trình.

Vietnam Report