Phương pháp xếp hạng TOP 10

14/02/2020

Chuyên mục:

QUY TRÌNH XẾP HẠNG

Giai đoạn 1: Lựa chọn các Doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng

Các Doanh nghiệp được xếp hạng trong Top 10 uy tín được lọc ra từ CSDL về các Doanh nghiệp Việt Nam trong các nghiên cứu xếp hạng của Vietnam Report thuộc các nhóm ngành và phải đảm bảo những tiêu chí sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, không phân biệt sở hữu vốn;

- Tuân thủ pháp luật và chính sách của Nhà nước;

- Kinh doanh tốt và hiệu quả;

- Có tiềm năng tăng trưởng ổn định.

Giai đoạn 2: Xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp uy tín trong ngành

Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên các tiêu chí:

(1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất;

(2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên truyền thông;

(3) Khảo sát khách hàng, Nhận định của Nhóm chuyên gia trong ngành và kết quả Khảo sát các đối tượng nghiên cứu.

Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng

Bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp uy tín trong các ngành được công bố trên chuyên trang xếp hạng www.toptenvietnam.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.

 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ ĐỐI TÁC HỖ TRỢ

Quốc tế

Thống đốc Michael Dukakis - Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston và Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, Nguyên Thống đốc Bang Massachusetts, Hoa Kỳ

Giáo sư John A. Quelch - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard, Hoa Kỳ

Giáo sư Thomas E. Patterson - Nguyên Giám đốc Trung tâm Shorenstein, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đồng sáng lập kiêm CEO Diễn đàn Toàn cầu Boston, Giám đốc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, Hoa Kỳ

Các giáo sư, các chuyên gia về marketing và tư vấn thương hiệu từ các trường đại học quốc tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Trong nước

Hội đồng Cố vấn Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – các chuyên gia kinh tế và tư vấn thương hiệu hàng đầu của Việt Nam.

Các chuyên gia VNR Research Division của Vietnam Report.

 

Vietnam Report