Toàn Thể CBNV Bidrico hưởng ứng chương trình gây gũy cứu trợ đồng bào miền Trung

02/11/2020

Chuyên mục:

Sáng ngày 29/10/2020, TGĐ Nguyễn Đặng Hiến quyết định phát động chương trình gây quỹ cứu trợ cho đồng bào miền Trung. Quỹ được tạo từ việc đóng góp một ngày lương cơ bản của mỗi cán bộ, công nhân viên công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh – Bidrico.

TGĐ Nguyễn Đặng Hiến chia sẻ rằng: Hơn 20 ngày qua, bão lụt đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, những trận bão lụt được cho là kinh hoàng trong khoảng 40 năm qua. Những tai ương này không phải tới một mình ai thì người đó phải gánh chịu lấy. Người Việt Nam ta rất giàu lòng nhân ái, chúng ta đã chung tay trong thời kì chiến tranh, chúng ta sẽ chung tay trong thời kì khó khăn và đặc biệt tình trạng hiện nay tại miền Trung. Trước tình hình đó công ty Tân Quang Minh - Bidrico đã trích quỹ để đóng góp thông qua các hiệp hội như hiệp hội Huba- qũy doanh nhân vì cộng đồng, HEPZA, HBA.

Trước tình hình đó công ty Tân Quang Minh – Bidrico đã trích quỹ để đóng góp thông qua các hiệp hội như hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, hiệp hội các doanh nghiệp, khu chế xuất và khu công nghiệp Tp.HCM và hiệp hội LTTP TP.HCM.

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/NuocGiaiKhatBidrico/posts/2291194591024767

Và buổi phát động diễn ra ngày hôm nay, dù ít hay nhiều, đóng góp của chúng ta vẫn nói lên tấm lòng nhân ái, nhường cơm sẻ áo và hi vọng đem đến niềm an ủi cho đồng bào miền Trung.

Và buổi phát động diễn ra ngày hôm nay, dù ít hay nhiều, đóng góp của chúng ta vẫn nói lên tấm lòng nhân ái, nhường cơm sẻ áo và hi vọng đem đến niềm an ủi cho đồng bào miền Trung.

Bidrico sẽ liên hệ và chuyển tất cả các chi phí này cho những vùng lũ lụt thiệt hại và cần thiết nhất của miền Trung.

Theo Bidrico