LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH BÁN LẺ NĂM 2019

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH BÁN LẺ NĂM 2019

Chủ đề: Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2019

Thời gian: 06/11/2019

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Việt Nam

LCB_NganhBanle2019_Thungo

LCB_NganhBanle2019_Agenda

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG

 

Mẫu đăng ký (bản fax):

 

Mẫu đăng ký (online):

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 

Mẫu đăng ký tham dự (bản fax):

 

Mẫu đăng ký tham dự (online):