Sự khác biệt giữa các Công ty đại chúng và Công ty tư nhân

06/08/2021

Chuyên mục:

Công ty đại chúng bán cổ phiếu của mình trên một sàn giao dịch chứng khoán; công ty tư nhân thì không. Sự khác biệt đó ảnh hưởng đến nghĩa vụ pháp lý của các công ty, khả năng huy động vốn và cách chúng được định giá. Tuy nhiên, có thể một công ty tư nhân “ra đại chúng” bằng cách phát hành cổ phiếu, hoặc cho các nhà đầu tư mua một công ty đại chúng rồi chuyển sang tư nhân.

Hiểu phần cơ bản

Thông thường, các công ty tư nhân là các công ty gia đình nhỏ, hoặc các công ty do một nhóm nhỏ người cùng sở hữu. Tuy nhiên, một số công ty tư nhân là công ty con của các công ty đại chúng lớn hơn, với công ty đại chúng nắm giữ toàn bộ cổ phiếu. Một công ty được tổ chức công khai phải là một tập đoàn. Các công ty do tư nhân tổ chức có thể là công ty hợp danh hoặc công ty độc quyền. Các công ty đại chúng phải tuân theo nhiều quy định tài chính và yêu cầu báo cáo hơn đáng kể.

Hiểu các yêu cầu báo cáo

Các công ty đưa cổ phiếu ra thị trường phải tuân thủ các quy tắc về công khai tài chính. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên và công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Cùng đó là công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông tin về hoạt động chào bán và báo cáo sử dụng vốn, và thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Đặt giá trị

Khi các nhà phân tích tài chính đặt ra giá trị cho một doanh nghiệp, một công ty tư nhân thường hoạt động kém hơn một công ty đại chúng tầm tương đương.

Các công ty đại chúng có tính thanh khoản cao hơn vì bất kỳ ai cũng có thể đầu tư vào chúng.

Các công ty đại chúng thích báo cáo lợi nhuận cao để gây ấn tượng với cổ đông. Các công ty tư nhân không cần phải gây ấn tượng với bất kỳ ai. Họ có thể bổ sung thêm chi phí để cắt giảm lợi nhuận chịu thuế và giá trị rõ ràng của chúng.

Các công ty tư nhân không thể bán thêm cổ phiếu để huy động tiền, điều này khiến họ dễ bị tổn thương hơn khi nền kinh tế suy thoái.

Tuy nhiên, một lợi thế của các công ty tư nhân là các nhà đầu tư mới thường mua nhiều ảnh hưởng đến hoạt động. Một số nhà đầu tư có thể thích điều đó hơn đối với các công ty đại chúng, trong đó một cổ đông mới có ít ảnh hưởng hơn nhiều.

Ra mắt lần đầu  IPO

Khi một công ty tư nhân muốn mở rộng, nó có thể huy động tiền thông qua IPO cổ phiếu, được gọi là phát hành lần đầu ra công chúng. Nếu các nhà đầu tư có đủ quan tâm đến đợt IPO, công ty sẽ nhận thấy một dòng tiền mặt đáng kể. Việc cổ phiếu được giao dịch công khai, với một giá trị xác định, giúp công ty có thêm uy tín đối với các nhà đầu tư khác và những người mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, việc phát hành một đợt IPO rất tốn kém và nó có thể là một thảm họa nếu các nhà đầu tư không có hứng thú với cổ phiếu. Khi công ty niêm yết cổ phiếu, công ty sẽ cần phải tuân thủ các quy định bổ sung và yêu cầu công bố thông tin áp dụng cho các công ty giao dịch công khai. Việc đáp ứng những quy tắc đó cũng có thể cực kỳ tốn kém.

 Lược dịch bởi Vietnam Report

Vietnam Report